Hjärt- lungräddning, arbete på väg

HLR
Vi utbildar kursdeltagare från små till stora företag samt privatpersoner. För kostnadsförslag och tidsbokning ber vi Er vänligen kontakta oss!

D-HLR-(Hjärt och lungräddning)

- Grundläggande utbildning i första hjälpen och handhavande av defibrillator.
- Praktiska Övningar med defibrillator efter genomgången utbildning.
- Kursbevis i DHLR utfärdas.

Utbildningstid: 6 timmar

Hjärt-lungräddning

- Omhändertagande livlös person
- Utföra HLR på ett enkelt och korrekt sätt
- Fysiologi
- Kursbevis efter genomgången utbildning

Utbildningstid: 3 timmar

Hjärt-lungräddning - omhändertagande på olycksplats

- HLR-utbildning 3timmar, (livlösa personer ex. hjärtinfarkt)
- Fysiologi och anatomi
- Stoppa blödning
- Brännskada
- Nedkylning
- Allmän L-ABC
- Omhändertagande olika tillbud
- Praktiska övningar

Utbildningstid: 6 timmar

Trafikverket
- Arbete På Väg Nivå1, Nivå2 och Nivå3

Krishantering

Fallskyddsutbildning

Kran, Travers, Säkra Lyft

Yrkeskompetensutbildning YKB

Byggarbetsmiljösamordnare
Bas-P och Bas-U